Learning and Teaching Efficiently

viagra generic
Main Menu
Local sites 
Programa LTE

L'IES Josep Vallverdú, de les Borges Blanques, està participant en un projecte europeu Comenius 3: LTE (L'Aprenentatge i Ensenyament de manera efectiva) que es basa en la creació d'una plataforma virtual  internacional on els membres participants puguin intercanviar idees i mètodes innovadors relacionats amb l'ensenyament i aprenentatge de llegües estrangeres. L'objectiu principal del projecte és explorar els continguts curriculars actuals i desenvolupar diferents metodologies d'ensenyament per a després presentar, comparar, avaluar i millorar-les des d'un punt de vista innovador (per exemple reducció de l'estrès en l'aprenentatge de llengües estrangeres, ús de les TIC, educar per a l'aprenentatge a llarg termini i de forma independent). A més, es disseminarà mètodes d'ensenyament innovadors a nivell europeu, i finalment es crearà una plataforma per als projectes "e-learning" i per als nous Sòcrates o els ja existents.

Els grups objecte són els alumnes, estudiants, professors, membres del departament d'Educació, conselleria  i ministeri de cultura, universitats, editorials, treballadors i directors d'empresa i autoritats administratives, i en general qualsevol persona que vulgui aprendre una llengua estrangera de manera independent.

  • Al llarg de tot el projecte s'intentarà identificar noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge per a poder reduir i/o palliar l'ansietat, els nervis i la tensió de l'alumne quan s'enfronta a un examen i augmentar la seva motivació. Per aconseguir tot això seria útil un intercanvi a nivell europeu ja que facilitaria l'intercanvi d'idees sobre metodologia i didàctica per a l'ensenyament, i en especial l'aprenentatge de la llengua anglesa

L'objectiu final d'aquest projecte és incorporar els resultats de la recerca als Plans d'Educació  a nivell europeu, i a la vegada ajudar a millorar de manera eficient l'aprenentatge d'una llengua estrangera reduint l'estrès que hi ha implícit en el procés.

Per a més informació http://www.e-f-l.net/

 
 

info_110

Network Conference

Newsletters

Presentations

Focus on Stress reduced learning

Focus on Interactive Teaching Strategies

Focus on Interactive Whiteboards

Focus on Multimedia

socrates-logo
This project has been funded with support from the European Commission. This website and the attached files reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright 2006 by Center for Undervisningsmidler.